Voorwoord

Deze jaarrapportage van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) gaat over 2019. Hoe lang lijkt dat geleden… De wereld ziet er inmiddels heel anders uit. De coronapandemie is een catastrofe voor de wereldgezondheid en voor de economie. Wereldwijd staan fabrieken stil en zijn winkels dicht. In productielanden heeft dit direct enorme gevolgen voor arbeiders, maar ook in Nederland is de situatie voor veel merken, winkels en producenten kritiek. De vraag is: hoe staan we er voor als het virus is bedwongen?

In dit licht presenteren we de cijfers, verhalen en interviews, die grotendeels voor de coronacrisis zijn ontstaan en opgeschreven. Bij de start van het convenant waren de doelstellingen ambitieus. We wilden binnen drie tot vijf jaar substantiële stappen van verbetering bereiken voor groepen die negatieve gevolgen ervaren. Inmiddels beseffen we dat daar meer tijd voor nodig is, zeker in deze omstandigheden. Toch willen we niet vergeten dat er belangrijke stappen zijn gezet.


Wat we hebben bereikt 
Wat we bereikt hebben, is dat partners binnen het convenant vertrouwen hebben opgebouwd en veel meer samenwerken. Collectief en één op één. We hebben bereikt dat de keten een stuk transparanter is geworden. Bedrijven hebben plannen van aanpak voor due diligence (risicomanagement) opgesteld en zijn daarover in 2019 naar buiten getreden. We zijn als convenant gaan samenwerken met de Open Apparel Registry (OAR), om meer inzicht te krijgen in de productielocaties waar kleding en textiel worden gemaakt. Verschillende convenantspartijen hebben ook de Transparency Pledge ondertekend en zelf hun productielocaties gepubliceerd. Deze openheid geeft kansen om daadwerkelijk een verschil te maken. De internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft vastgesteld dat het CKT er in hoge mate in is geslaagd de OESO-richtlijnen praktisch toepasbaar te maken voor bedrijven. Daar kunnen we verder mee.
 
Wat ons te doen staat 
De laatste fase van het convenant staat in het teken van impact: daadwerkelijke verbeteringen bereiken in productielanden. Concrete resultaten voor de belanghebbenden on the ground. We weten niet hoe de textielsector er na de pandemie voor staat, maar we beseffen meer dan ooit dat de hele wereld met elkaar verbonden is. Onze keuzes, onze manier van leven, ondernemen en handelen hebben impact op mensen elders in de wereld, en andersom. Dat besef is belangrijk voor het convenant: laten we samen onze verantwoordelijkheid nemen voor de hele keten. Geen enkel bedrijf of partij kan de grote uitdagingen in zijn eentje aan. Dat was voor de coronacrisis al zo, en na de crisis geldt dit zeker. Het geeft moed dat we hier als convenant samen aan kunnen werken.


In het belang van onszelf en de wereld
We zetten de komende jaren in op collectieve acties, onder meer voor vakbondsvrijheid en leefbaar loon. We versterken onze aanpak van kinderarbeid, gedwongen arbeid, discriminatie, genderongelijkheid en dierenleed. We gaan de internationale bondgenootschappen, zoals met de Textilbündnis en ACT, versterken en uitbreiden, omdat er massa nodig is om onomkeerbare doorbraken te bereiken. We blijven dus vastberaden werken aan duurzame kleding en textiel. In het belang van onszelf en van de wereld. De grootste uitdaging waar het convenant voor staat, is nu.


Pierre Hupperts, 
Voorzitter Convenant Duurzame Kleding en Textiel