Negen thema’s voor due diligence

Veiligheid en gezondheid op de werkplek

Het convenant heeft negen prioritaire thema’s. Bij elk thema staan voorbeelden uit de praktijk.

#VI Veiligheid en gezondheid op de werkplek

Medewerkers in de kleding- en textielsector hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Sinds de ramp van Rana Plaza (2013) heeft dat de hoogste prioriteit, zeker in Bangladesh. 


Direct na de ramp bij Rana Plaza werd het Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh opgericht. Het Akkoord is een onafhankelijke organisatie, mede-opgericht door de internationale vakbeweging, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Wereldwijd tekenden zo’n 200 bedrijven het akkoord, waaronder 20 CKT-deelnemers. Op 3 fabrieken na, vallen alle fabrieken in Bangladesh waar CKT-bedrijven inkopen onder het akkoord. 


Het eerste akkoord liep van 2013 tot 2018, het tweede akkoord loopt door tot 2021. Het CKT heeft deelnemers gestimuleerd om ook dit tweede akkoord te ondertekenen. In 2019 begonnen textielbedrijven in Bangladesh een rechtszaak om het Akkoord het land uit te krijgen. Daar kwam internationaal veel kritiek op. Het convenant en ook individuele kledingbedrijven spraken zich actief uit voor het behoud van het Akkoord. 


In de loop van 2019 maakte de overkoepelende werkgeversvereniging, de Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BMGEA), een verrassende draai. Ze wilde met het Akkoord in gesprek. Mede dankzij de inzet van de Nederlandse ambassade zijn textielbedrijven, vakbonden en het Akkoord met elkaar om tafel gegaan en zijn er afspraken gemaakt over de voortzetting van het Akkoord. Dit zal in 2020 haar beslag krijgen. Door hierin een actieve rolte spelen, geeft de overheid invulling aan haar rol in het convenant.


Intussen zijn er initiatieven om in andere Aziatische landen vergelijkbare akkoorden van de grond te krijgen. Het doel is om de gezondheid en veiligheid van medewerkers in fabrieken te verbeteren, op basis van een internationale standaard.

Verhalen uit de praktijk

Harry Verweij, ambassadeur in Bangladesh:

‘De textielsector in Bangladesh heeft een positieve hervorming doorgemaakt’

LEES VERDER