Negen thema’s voor due diligence

Grondstoffen

Het convenant heeft negen prioritaire thema’s. Bij elk thema staan voorbeelden uit de praktijk.

#VIII Grondstoffen

Steeds meer bedrijven binnen het convenant zijn bezig om het aandeel duurzamere materialen te verhogen en hun milieu-impact te verkleinen. Het convenant ondersteunde dit met een rapportage over materiaalgebruik en een workshop over duurzamere materialen. 


Rapportage materiaalgebruik

Het materialenoverzicht laat in 2019 geen verbetering zien in het gebruik van duurzamere materialen ten opzichte van 2018. 28% van de grondstoffen die deelnemende bedrijven gebruiken, is van een duurzamere soort. Het ontbreken van verbetering is het gevolg van mutaties onder deelnemende bedrijven: langer deelnemende bedrijven tonen wel verbeteringen, maar doordat enkele bedrijven vanwege faillissement zijn wegvallen en nieuwe bedrijven zijn toegetreden, is in 2019 de voortgang over het totaal weer tenietgedaan.


Kijken we alleen naar bedrijven die zowel in 2018 als in 2019 gegevens hebben ingediend, dan blijken er flinke stappen gezet op het gebied van duurzame(re) katoen. De inkoop van gerecycled polyester en gecertificeerd dons groeit gestaag. Dat geldt eveneens voor het gebruik van duurzamere materialen zoals Tencel, Tencel Lyocell, Refibra, Modal en Tencel Modal. Al is het gebruik hiervan minder dan 1% van het totale materiaalgebruik, het laat zien dat bedrijven op zoek zijn naar duurzame alternatieven. 


Een groeiend aandachtsgebied is de recycling van materialen. CKT-bedrijven zijn actief betrokken bij het opzetten van recyclingfabrieken en de inzameling van gebruikt textiel. 

Workshop duurzame materialen

Het convenant organiseerde in mei, samen met Solidaridad en Modint, een workshop over duurzamere materialen voor CKT-deelnemers. Doel was om inzicht te geven in de stappen die bedrijven kunnen zetten om hun producten duurzamer te maken. De deelnemers kregen informatie over de risico’s van materialen, over duurzame opties voor katoen, polyester, viscose en materialen van dierlijke oorsprong zoals wol. Daarnaast ontvingen ze informatie over certificeringen en initiatieven als Better Cotton, Organic Content Standard, GOTS, Global Recycle Standard, Responsible Down Standard en Responsible Wool Standard.

Verhalen uit de praktijk

Floor Driessen, hoofd duurzaamheid HEMA:

‘Wij maken het makkelijker en leuker om duurzame keuzes te maken’

LEES VERDER