Negen thema’s voor due diligence

Watervervuiling, gebruik chemicaliën, water en energie

Het convenant heeft negen prioritaire thema’s. Bij elk thema staan voorbeelden uit de praktijk.

#VII Watervervuiling, gebruik chemicaliën, water en energie

Hoe dieper in de keten, hoe moeilijker het wordt om te weten wat de risico’s zijn. Wat gebeurt er bijvoorbeeld in textielververijen? Het convenant is daarom een collectief project gestart om textielververijen in China te verduurzamen. Ook was er een workshop over de belangrijkste duurzaamheidsrisico’s rond water, energie en chemicaliën in de keten.


Workshops water, energie en chemicaliën

Tijdens de workshop in maart en november 2019 kregen bedrijven tips en voorbeelden over hoe ze rekening kunnen houden met water, energie en chemicaliën in hun due diligence. Ook ontvingen ze informatie over initiatieven, hulpmiddelen, programma’s en diensten die ze kunnen gebruiken om risico’s te analyseren en de situatie in hun productieketen te verbeteren, steeds dieper in de keten. De workshops werden door Modint, Solidaridad en andere partijen georganiseerd, met ondersteuning van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bij de workshop in november waren experts uit binnen- en buitenland aanwezig. Het doel was om de kennis van bedrijven te vergroten, zodat ze in 2020 verder stappen kunnen zetten. 

Collectief project textielververijen

Het collectief project verduurzamen textielververijen China helpt negen ververijen in Shanghai, Jiangsu en Zhejiang bij het verduurzamen van hun productieproces op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden. Het project wordt uitgevoerd door ingenieursbureau Arcadis en gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken


In de eerste fase is onderzoek gedaan naar de milieuperformance en arbeidsomstandigheden in de ververijn. De resultaten zijn vastgelegd in rapporten en adviezen. In de tweede fase worden de adviezen besproken en verbeteringen geïmplementeerd. Het gaat bijvoorbeeld om veilige opslag en gebruik van chemicaliën, het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, het verminderen van water- en energieverbruik en het op een juiste manier behandelen en verwijderen van afval en afvalwater. In de derde fase worden de verbeteringen gemonitord. Eind 2020 wordt het eindrapport met aanbevelingen verwacht.

Verhalen uit de praktijk

Matthijs Engelbert van Bevervoorde, consultant Arcadis in Singapore:

‘Ververijen worden zich meer bewust van risico’s’

LEES VERDER 

Verhalen uit de praktijk

Anne-Roos Wasser, viceconsul Commercial and Economic Affairs in Shanghai:

‘Dit project helpt om het in China over IMVO te hebben’

LEES VERDER