Negen thema’s voor due diligence

Gedwongen arbeid

Het convenant heeft negen prioritaire thema’s. Bij elk thema staan voorbeelden uit de praktijk.

#IV Gedwongen arbeid

Gedwongen arbeid is moderne slavernij. Naar schatting van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) zijn er wereldwijd 25 miljoen mensen die gedwongen arbeid verrichten. Daarom is gedwongen arbeid een van de thema’s waar het convenant (CKT) zich op richt. 


In de kleding- en textielsector zijn er problemen bekend met gedwongen arbeid, onder meer door Oeigoeren in fabrieken in China, Syrische vluchtelingen in Turkije en Rohingya in de Filippijnen en Myanmar. In China zijn er echter ook problemen met Noord-Koreanen, zo bleek uit een onderzoek dat het Leiden Asia Centre (LAC) met ondersteuning van Mondiaal FNV heeft uitgevoerd.


Uit een analyse van goederenstromen blijkt dat Chinese fabrieken in de grensregio productie uitbesteden aan Noord-Korea. Noord-Koreanen worden door hun eigen overheid gedwongen om in kledingfabrieken te werken en hun inkomsten grotendeels af te staan. Ook worden er Noord-Koreaanse arbeiders in Chinese fabrieken tewerkgesteld. Een deel van de goederenstroom gaat vervolgens van China naar Europa.


Het CKT-secretariaat heeft CKT-bedrijven met leveranciers in de betreffende regio het advies gegeven om na te gaan of de vastgestelde misstanden bij hun leveranciers van toepassing zijn en daarover de dialoog aan te gaan. Bij de beoordeling van de plannen van aanpak van de betreffende bedrijven heeft het secretariaat aandacht besteed aan hoe zij met deze risico’s omgaan en welke maatregelen zij nemen om te voorkomen dat dwangarbeid bij hun leveranciers voorkomt. Zo kunnen bedrijven in hun inkoopvoorwaarden opnemen dat leveranciers alleen met goedgekeurde subcontractors mogen werken. Een aantal bedrijven heeft hun relatie met de betreffende bedrijven in China beëindigd.


Verhalen uit de praktijk

Ruben Korevaar, beleidsadviseur Mondiaal FNV:

‘Check contracten met grensregio China op outsourcing’

LEES VERDER