Negen thema’s voor due diligence

Dierenwelzijn

Het convenant heeft negen prioritaire thema’s. Bij elk thema staan voorbeelden uit de praktijk.

#IX Dierenwelzijn

De big five van dierlijke grondstoffen in de kleding- en textielsector zijn wol, dons, leer, zijde en bont. In 2019 heeft het convenant (CKT) de Animal welfare in textile production factsheets uitgebracht waarin de belangrijkste risico’s op het gebied van dierenwelzijn worden benoemd, en ook de maatregelen om de keten diervriendelijker te maken.


De Engelstalige factsheets zijn gebaseerd op het uitgebreide rapport Dierenwelzijn in de kleding- en textielsector dat het convenant in april 2018 uitbracht, waardoor deze informatie nu ook beschikbaar is voor spelers buiten Nederland.


De factsheets beschrijven de belangrijkste risico’s rond het fokken met, houden van, behandelen van, transporteren van en doden of slachten van dieren, in relatie tot textiel. Daarnaast bevatten ze informatie over mogelijke maatregelen om die risico’s te vermijden of te verzachten, zoals certificering en alternatieve inkooppraktijken. De eerste factsheet bevat de algemene uitleg over wat due diligence op het vlak van dierenwelzijn inhoudt en hoe dit geïmplementeerd kan worden. De volgende factsheets gaan in op een specifieke grondstof.


Het rapport en de factsheets hebben bij dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS tot een toename van vragen en contactverzoeken geleid. 11 van de 41 CKT-bedrijven die materiaal van dierlijke oorsprong gebruiken, hebben in 2019 advies gevraagd over het verminderen van dierenleed in hun keten en het gebruik van keurmerken voor materialen van dierlijke oorsprong. Steeds meer kleding- en textielbedrijven beseffen dat het thema dierenwelzijn voor consumenten van belang is en nog belangrijker wordt. Een voorbeeld van een bedrijf dat zijn verantwoordelijkheid wil nemen voor de hele keten en daarmee ook voor dierenwelzijn, is Ducky Dons, sinds 2018 lid van het convenant.

Verhalen uit de praktijk

Nick van Nieuwenhuizen, manager Ducky Dons:

‘Wij zorgen dat we positieve impact hebben op dierenwelzijn’

LEES VERDER 

Verhalen uit de praktijk

Lonneke Bakker, consultant VIER VOETERS:

‘In Nederland zien we dieren als wezens met gevoel’

LEES VERDER