Juni 2024

Jaarrapportage 2023-2024 en eindrapportage

Vooruitblik

Naarmate het convenant vordert, hebben partijen aangegeven het convenant na de initiële looptijd van 5 jaar te willen voortzetten. Nieuwe partijen zijn welkom. De partijen evalueren verbeteringen voor hun toekomstige samenwerking.


Partijen tonen de ambitie om het convenant te handhaven, hoewel de specifieke details van de implementatie ervan nog moeten worden bepaald. Partijen motiveren hun wens om de samenwerking voort te zetten vanwege het verduurzamen van de metaalsector en het bevorderen van transparantie in de hele waardeketen, en om uitdagingen op het gebied van milieu en mensenrechten gezamenlijk aan te pakken. Aangezien de maatschappij en ook de juridische normen steeds meer vragen van bedrijven en hun waardeketens ten aanzien van het verduurzamen daarvan, is het van groot belang om de huidige samenwerking te continueren. In samenwerking met elkaar kan meer worden bereikt dan een bedrijf alleen kan. De tools kunnen verder worden ontwikkeld, de projecten geven meer inzicht evenals de kennissessies en ronde tafel sessies. De Due Diligence Roadshow trainingen breiden het netwerk uit. En in de due diligence processen is de samenwerking ook essentieel om verder te komen en daadwerkelijk problemen aan te pakken.


Het vervolg van het convenant is gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als het huidige, aflopende convenant. Wat wel verandert is dat er nieuwe doelen worden gesteld voor de komende vijf jaar én dat de intentie is om meer projectgericht te werk te gaan om meer impact in de keten te maken. Ook wordt ingezet op het vergroten van het aantal deelnemers aan het convenant. En zal de rol van de overheid veranderen langs de lijnen van de Kamerbrief van 6 november 2023. De afgelopen jaren is er regelmatig samengewerkt met andere convenanten, zoals bij de organisatie van de Due Diligence Roadshows (tweedaagse trainingen) en kennissessies. Hiermee gaat het convenant ook in de toekomst door, zodat kennis en ervaring op het gebied van IMVO ook breder dan de metaalsector wordt gedeeld.


Wat hoop je te bereiken in een vervolg van het Metaalconvenant?


Marika Gloudemans-van der Molen, Duurzaamheids- en Energiecoördinator MCB Nederland: “Op de hoogte gehouden worden van wet- en regelgeving. Tools om de keten goed te analyseren. Meer bedrijven van hetzelfde niveau als het onze laten aansluiten. Nog meer verdieping in de onderlinge samenwerk zodat het ook daadwerkelijk iets op gaat leveren. Meer sessies met de keten met betrekking tot dubbele materialiteit en andere CSRD gerelateerde onderwerpen.”


Richard Janssen, Logistiekmanager Handelmij Gooimeer B.V: “Wij hopen dat bedrijven in andere delen van de wereld (Azië, India, Afrika, Midden- en Zuid-Amerika, Rusland, Noord-Amerika (onder Trump?) ons nobele voorbeeld volgen. Als dat niet het geval is, dan worden we een roepende in de woestijn die zichzelf meer en meer gaat isoleren. Het werkt alleen als er mondiaal aan wordt meegewerkt.”


Jeroen Konings, Environmental Manager Climax Molybdenum BV: “Wij verwachten met onze voortgezette deelname te kunnen bijdragen aan een integratie van internationale standaarden (zoals Molybdenum en Zinc Mark) in het Metaalconvenant. Tevens verwachten wij met voortgezette deelname gereed te zijn voor aanstaande wetgeving op dit gebied.”


Sekhar Lahiri, VNMI