Juni 2024

Jaarrapportage 2023-2024 en eindrapportage

Colofon

Dit is het jaarlijkse voortgangsrapport van het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Convenant voor de Metaalsector over 2023-2024, gepubliceerd in juni 2024.


Editors

Partijen bij het Metaalconvenant, Anouk van Esch (SER), Martijn Huijnen (SER), Tineke Lambooy (voorzitter), Iris Rietveld (SER), Sylvia Rensen (SER).


Fotografie

Cover: Adobestock/Mulderphoto, Voorwoord: Adobestock/Mulderphoto, Terugblik op jaar 5:Adobestock/nikitos77, Terugblik op jaar 5/Due Dilligence:Shutterstock/Christian Mueller, Terugblik op jaar 5/Collective Project: Adobestock/Gilles Paire, Terugblik op jaar 5/Outreach: Shutterstock/kckate16, Terugblik op convenant: Shutterstock/Dmitry Volochek, Terugblik op convenant/overzicht 1 t/m 4: Adobestock/saiko3pTerugblik op convenant/Doelstelling thema:Adobestock/ Curioso.Photography, Vooruitblik: Shutterstock/Peruphotart, Achtergrond:Adobestock/Muratart, Colofon: Adobestock/Mulderphoto.


Grafisch ontwerp

SER, Communicatie


Technologie

H5mag


Publicatie

Sociaal-Economische Raad (SER)

Bezuidenhoutseweg 60

Postbus 90405

2509 LK Den Haag

Nederland


+31 (0)70 3499 499


www.imvoconvenanten.nl/nl/metaalketens
metaalconvenant@ser.nl 

Sekhar Lahiri, VNMI