Juni 2024

Jaarrapportage 2023-2024 en eindrapportage

Achtergrond

In juli 2019 is het Internationaal MVO-Convenant voor de Metaalsector in werking getreden. Via het Convenant bundelen belanghebbenden in de metaalsector hun krachten om te pleiten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het doel is om mensenrechten- en milieuschendingen in de metaalsector te bestrijden die bedrijven niet alleen kunnen aanpakken. Via deze link vindt u meer informatie over het Metaalconvenant.


Sekhar Lahiri, VNMI