Juni 2024

Jaarrapportage 2023-2024 en eindrapportage

Terugblik op jaar 5

Het Metaalconvenant ondersteunt bedrijven bij hun due diligence-inspanningen. Er wordt onder meer een grote impact gemaakt door bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties (ngo's en vakbonden) met elkaar te introduceren en vertrouwd te maken. Door kruisbestuiving tussen de partijen kunnen zij vooruitgang boeken en kunnen bedrijven dieper in hun waardeketens duiken.

Het convenant organiseerde gedurende het jaar diverse kennissessies over specifieke onderwerpen die voor de partijen van belang zijn en die bijdragen aan het inzicht in belangrijke risico’s of knelpunten in hun waardeketens. Naast de direct betrokken bedrijven bij het convenant, waaronder de grootste spelers in de basismetaalsector, heeft het convenant ook een bredere impact via aangesloten brancheorganisaties Metaal Nederland, de Federatie Metaal- en Elektrotechnische Industrie (FME) en de Metaal Recycling Federatie (MRF). Via deze brancheorganisaties wordt IMVO kennis verspreid onder leden. Ook door de organisatie van diverse Due Diligence Roadshow trainingen is een brede groep bedrijven uit de grondstoffensector bekend gemaakt met de praktische uitvoering van due diligence, waarbij ruim 50 bedrijven uit de metaal-, natuursteen en hernieuwbare energiesector hebben deelgenomen.

Irene Grannetia-Morittu, Climax Molybdenum B.V.

Kay Nimmo, ITA