Juni 2024

Jaarrapportage 2023-2024 en eindrapportage

Outreach

Er blijft sprake van een optimistische visie over de uitbreiding van het Metaalconvenant. Door het vergroten van het netwerk, wordt de gezamenlijke invloed van partijen in de keten vergroot, en worden kansen om samen te werken op verschillende duurzaamheidsthema’s in de keten beter benut. Samenwerking is essentieel om complexe problemen in productieketens van metalen aan te pakken. Dit jaar mocht het convenant drie nieuwe partijen verwelkomen.

 Toetreding nieuwe partijen

Toetreding Kasius

Per 1 augustus 2023 is Kasius toegetreden tot het convenant. Kasius is een familiebedrijf dat al meer dan 35 jaar met zo'n 60 medewerkers bouwt aan een collectie gouden en zilveren sieraden. Kasius omarmt een voortdurende en transparante benadering van duurzaamheid binnen de sieradenindustrie:


“Door gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor duurzaamheid in onze toeleveringsketen, geloven we dat we een positieve impact kunnen hebben op de wereldwijde sieradenindustrie en verder.”


Toetreding Royal IHC

Per 1 april 2024 is Royal IHC toegetreden tot het convenant. Royal IHC is sinds 1642 een toonaangevende leverancier van maritieme technologie in de bagger-, offshore-, mijnbouw- en defensie-industrie. Mondiale uitdagingen zoals economische achteruitgang, klimaatverandering en energietransitie zullen grote gevolgen hebben voor de maritieme industrie. In het licht van deze complexe uitdagingen is duurzaamheid een topprioriteit geworden in deze industrie. Royal IHC wil het voortouw nemen bij de inspanningen voor een groenere toekomst:


“Als Royal IHC willen wij bijdragen aan een duurzame toekomst. Royal IHC is vastbesloten een leidende rol te spelen in het efficiënter en duurzamer maken van de maritieme industrie.”


FME neemt een andere rol in bij het Metaalconvenant

Hoewel FME al vanaf het begin van het Metaalconvenant betrokken is als steunbetuiger, heeft de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie zich per 1 juni 2024 als partij bij het Metaalconvenant gevoegd. Door een actievere rol te nemen in het proces en mee te denken over de toekomstige samenwerking in de metaalsector hoopt FME een verbindende factor te zijn en haar 2.200 leden te betrekken om aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun keten. De technologische industrie heeft immers lange en complexe toeleveringsketens, die zich uitstrekken over de hele wereld. Metalen zijn daarin belangrijke grondstoffen.

Due Diligence Roadshow  

Na een succesvolle eerste editie van de Due Diligence Roadshow in jaar 4, is deze training het afgelopen jaar voortgezet in samenwerking met het Hernieuwbare Energieconvenant en het TruStone Initiatief. Er werden op verschillende locaties in Nederland en Vlaanderen tweedaagse trainingen georganiseerd met deelname van ruim 50uiteenlopende bedrijven.


De Roadshow heeft tot doel de bewustwording van IMVO en kennis van de OESO-richtlijnen te vergroten. Het verschaft bedrijven ook inzicht in de veelvoorkomende risico’s in de waardeketens. De training was tevens een mooie start om bedrijven goed voor te bereiden op toekomstige wetgeving (Corporate Sustainability Reporting Directive).


Na afloop van de trainingen is een enquête uitgestuurd naar de deelnemende bedrijven. Bijna alle deelnemers hebben aangegeven dat de training nieuwe inzichten heeft gegeven die helpen bij het verduurzamen van de ketens. De training was leerzaam en heeft vooral voor meer bewustwording gezorgd.


Marika Gloudemans-van der Molen, Duurzaamheids- en Energiecoördinator MCB Nederland: “De Roadshow was voor ons heel waardevol. Informatie delen met andere bedrijven in de keten (netwerk).”


Gerben Vos, Werkvoorbereider / Engineer Smart-M BV: “Het convenant heeft een hoop bewustwording gegeven binnen het bedrijf. De Roadshows hebben geholpen om een goed overzicht te geven. Het rapporteren is een aanvulling op onze bestaande ISO certificeringen.”

 OECD Forum on Responsible Mineral Supply Chains 2024

Ook in 2024 heeft het Metaalconvenant een partnersessie tijdens het OECD Forum on Responsible Mineral Supply Chains georganiseerd. Deze keer in samenwerking met het IMVO Convenant voor de Hernieuwbare Energiesector. In de partnersessie, begeleid door Kumi Consulting, vertelden het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, het Secretariaat van het Metaal- en Hernieuwbare energieconvenant, SSE Renewables, Tata Steel en CNV Internationaal over de waarde van multi-stakeholder samenwerking voor een rechtvaardige energie- en grondstoffentransitie.