Juni 2023

Vooruitblik

In 2023 start het laatste halfjaar van convenant. In dit laatste halfjaar lag de focus op het afronden van het convenant en een laatste eindsprint voor verzekeraars om de doelstellingen te behalen. Daarnaast wordt er in de Stuurgroep gekeken hoe toekomstige samenwerking tussen de geledingen eruit kan zien na afloop van het convenant.


Er zijn enkele bijeenkomsten georganiseerd. In mei vond een rondetafelgesprek plaats over de CSRD en de overlap met het convenant en transparantie en rapportage. Daarnaast vonden er twee rondes intervisiesessies plaats. In deze sessies stonden de resultaten van het monitoringsrapport centraal en de dilemma's en successen die verzekeraars agenderen. De laatste jaarlijkse monitoring is in april gestart en omvat een eindevaluatie van de gehele convenantsperiode. Alle geledingen worden geconsulteerd voor de eindevaluatie door de Monitoringcommissie. De resultaten van de laatste monitoring en eindevaluatie worden verwacht in december en zullen gepresenteerd worden op het afsluitende evenement van het convenant.


Begin juli sluiten we het IMVO-convenant voor de verzekeringssector af. Er is veel werk verricht door alle partijen en vertrouwen tussen de partijen is naarmate de tijd gegroeid waardoor zij elkaar in de toekomst gemakkelijk weten te vinden. De verschillende partijen onderzoeken hoe in de toekomst de sectorale samenwerking voortgezet kan worden, het zal in de komende maanden duidelijker worden hoe dit zich vormgeeft.


Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten voor de laatste ontwikkelingen van het verzekeringsconvenant.