Juni 2023

Colofon

Dit is de jaarrapportage 2022 van het internationaal MVO-convenant voor de Verzekeringssector. Hierin werken verzekeraars (leden van het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland) samen met ngo’s en de overheid. Het doel is een positieve impact te realiseren rond thema’s op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur en zij streven ernaar om schendingen daarop tegen te gaan. Deze jaarrapportage is gepubliceerd in juni 2023.


Samenstelling en (eind)redactie SER-secretariaat

Laura Abels

Misha van Schendel

Redactiegroep

Bram Joanknecht (Oxfam Novib)

Sanne van Keulen (Natuur & Milieu)

Marlot Groot Kormelink (Ministerie van Financiën)

Jasper Kapteijn (Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Hanna Riemersma (Amnesty International)

Boy Slijp (Verbond van Verzekeraars)

Kees Vendrik (voorzitter)


Beeld

Shutterstock, foto Kees Vendrik: Ivar Pel


Grafische vormgeving

SER, afdeling Communicatie, grafisch vormgeving


Techniek

H5mag 


Uitgave

Sociaal-Economische Raad

Bezuidenhoutseweg 60

Postbus 90405

2509 LK Den Haag

(070) 3499 630

verzekeringsconvenant@ser.nl


www.imvoconvenanten.nl/nl/verzekeringssector