Juni 2023

Herstel en Verhaal

Aangezien regelmatig is gebleken dat het voor verzekeraars onduidelijk is wat zij moeten doen op het gebied van herstel en verhaal, de zesde stap in het due diligence-proces, heeft de werkgroep Gezamenlijke Prioriteiten een handleiding geschreven voor verzekeraars. De handleiding is tot stand gekomen naar aanleiding van verschillende casussessies en legt uit hoe herstel en verhaal aan bod komt in het due diligence-proces. Met deze handleiding kunnen verzekeraars herstel en verhaal in de praktijk brengen. Per due diligence-stap wordt uitgelegd hoe herstel en verhaal kan worden toegepast. Zo schrijft de handleiding voor hoe verzekeraars herstel en verhaal kunnen opnemen in het beleid, hoe herstel en verhaal bij het identificeren van risico’s een rol speelt en hoe verzekeraars kunnen beoordelen of effectief herstel en verhaal is geboden bij een engagement met een bedrijf.


De handleiding is in het najaar in een webinar aan verzekeraars gepresenteerd en kan hier worden teruggekeken.