Juni 2023

Transparantie

In de werkgroep Transparantie werken de partijen aan het vergroten en verbeteren van transparantie in de rapportages over verantwoord beleggen door verzekeraars. Hiertoe is in 2022 een nieuwe handreiking gepubliceerd over screening en monitoring.


Deze handreiking beschrijft de wijze waarop screening en monitoring kan plaatsvinden van nieuwe en bestaande beleggingen. De screening van nieuwe beleggingen is van belang om risico’s te identificeren voorafgaand aan een investeringsbeslissing. Wanneer bedrijven zich al in de beleggingsportefeuille bevinden, is het noodzakelijk om te toetsen of zij zich schuldig maken aan het (potentieel) schenden van nationale en internationale normen. De handreiking gaat verder in op de invulling hiervan en schetst enkele relevante voorbeelden en valkuilen.


Tevens is een compacte leeswijzer gepubliceerd met een overzicht van de acht gepubliceerde handreikingen, inclusief tips, handige links en de belangrijkste conclusies uit de diverse publicaties.

Het afgelopen jaar organiseerde de werkgroep een productsessie over transparantie in het ESG-beleid.


Lees hier de presentatieslides van Achmea.

Lees hier de presentatieslides van Klaverblad.


Tevens is een artikel verschenen over de productsessie op de website van het convenant en kan de productsessie worden teruggekeken.