Mei 2022

Linked In pictogram
twitter pictogram
facebook pictogram
print pictogram

Transparantie

In de werkgroep Transparantie werken de partijen aan het vergroten en verbeteren van transparantie en rapportage onder verzekeraars over verantwoord beleggen. Hiertoe zijn in 2021 zes papers gepubliceerd op de website van het convenant:


Er zijn het afgelopen jaar twee webinars gegeven over handvatten voor verslaglegging.


ESG-risico's

Een interactieve sessie over verslaglegging over prioritering in ESG-due diligence en een diepere inkijk in het rapporteren over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Hanna Riemersma (Amnesty) licht het prioriteringsproces toe en Arjan Ruijs (Actiam) geeft een inkijk in de praktische toepassing ervan op basis van een actuele casus.


Ernstige misstanden

Tijdens deze sessie geven Frank Wagemans (Achmea I. M.), Ronald Vermeulen (Achmea) en Jade Boersma (SER) handvatten om aan de hand van KPI’s de effectiviteit van je due diligence-beleid te meten. Aan de hand van een casus wordt ook transparantie over engagements en genomen acties na meldingen van ernstige misstanden geadresseerd.

Komend jaar leggen de partijen de hand aan een laatste handreiking uit de convenantsafspraken en bundelen zij de handreikingen tot één overzichtelijk document dat verzekeraars helpt om te effectief te rapporteren over verantwoord beleggen. Tevens gaat de werkgroep aan de slag met de implementatie van transparantie door verzekeraars, onder andere door verder te onderzoeken of verzekeraars kans hebben gezien om de handreikingen te betrekken bij hun jaarverslagen, en of er aanvullende voorlichting hierover nodig is vanuit de werkgroep voor verzekeraars.