Mei 2022

Herstel en Verhaal

De werkgroep Gezamenlijke Prioriteiten heeft aan de hand van verschillende casussessies besproken hoe herstel en verhaal aan bod komt bij iedere stap in het due diligence-proces.


In de casussessies wordt duidelijk wat goede voorbeelden zijn van verzekeraars en tegen welke dilemma’s zij aanlopen. Ngo’s konden met hun ervaring het perspectief van benadeelden toelichten, waaronder de obstakels waar zij tegenaan lopen om toegang tot herstel te krijgen bij negatieve impacts. Zo is aan de hand van een casus van een oliebedrijf in Afrika, waar jaren geleden ernstige mensen- en milieurechtenschendingen hebben plaatsgevonden, gekeken naar de verantwoordelijkheid van verzekeraars met betrekking tot herstel en verhaal. Hoe kan herstel en verhaal preventief aan bod komen? Hoe zorg je ervoor dat het bedrijf herstelmaatregelen treft als het bedrijf schade heeft veroorzaakt?


De werkgroep zal de geleerde lessen verwerken in een einddocument dat door verzekeraars kan worden gebruikt om herstel en verhaal in de praktijk toe te passen.