Mei 2022

Themakaders

Er zijn het afgelopen jaar webinars over de twee themakaders Landrechten en Wapens en controversiële wapenhandel georganiseerd.


Dit droeg bij aan de bekendheid van het themakader, en aan een dieper inzicht bij gebruikers over de materie en het gebruik van de themakaders.


Daarnaast zijn de themakaders Klimaat en energie en Dierenwelzijn geactualiseerd. Er gaat speciale aandacht uit naar wat kleinere verzekeraars met hun beperktere middelen kunnen doen. Ook is informatie opgenomen over welke data al beschikbaar zijn voor vermogensbeheerders om hun beleid en beslissingen op te baseren evenals informatie over de rol die uitsluiting kan spelen in het beleggingsbeleid.


Vanwege het jaarthema 2021 is er binnen de werkgroep een nieuw themakader Biodiversiteit opgesteld.


Inmiddels is er nog een themakader geactualiseerd, te weten Controversiële wapens en wapenhandel met hoog-risico landen.


De werkgroep start met een themakader over Gender dat in 2022 beschikbaar komt. Alle themakaders zijn te vinden op de pagina tools van het convenant.