Mei 2022

Linked In pictogram
twitter pictogram
facebook pictogram
print pictogram

Colofon

Dit is de jaarrapportage 2020-2021 van het internationaal MVO-convenant voor de Verzekeringssector. Hierin werken verzekeraars (leden van het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland) samen met ngo’s en de rijksoverheid. Het doel is een positieve impact te realiseren rond thema’s op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur en zij streven ernaar om schendingen daarop tegen te gaan. Deze jaarrapportage is gepubliceerd in mei 2022.


Samenstelling en (eind)redactie SER-secretariaat

Jade Boersma

Ted van Hintum
Hanna van der Hooft
Hansje van der Zwaan


Redactiegroep

Bram Joanknecht (Oxfam Novib)

Sanne van Keulen (Natuur & Milieu)

Yente Morsink (ministerie van Buitenlandse Zaken)

Hanna Riemersma (Amnesty International)

Mathijs Romme (Zorgverzekeraars Nederland)

Boy Slijp (Verbond van Verzekeraars)


Beeld

Shutterstock


Grafische vormgeving

SER, afdeling Communicatie, grafisch vormgeving


Techniek

H5mag 


Uitgave

Sociaal-Economische Raad

Bezuidenhoutseweg 60

Postbus 90405

2509 LK Den Haag

(070) 3499 630

verzekeringsconvenant@ser.nl


www.imvoconvenanten.nl/nl/verzekeringssector