Jaarrapportage 2020

Juni 2021 

Negen thema’s voor due diligence

Vrijheid van vakvereniging (5/9)

In veel kleding producerende landen staan vakbondsvrijheid en het recht op collectief onderhandelen onder druk. Daarom zet het CKT zich in voor vakbondsvrijheid, onder meer met het collectieve leerproject Amplify.

Het bevorderen van vakbondsvrijheid en sociale dialoog blijkt een van de meest effectieve manieren om verbeteringen voor werknemers te bereiken, omdat dit werknemers de mogelijkheid geeft om zelf over hun arbeidsomstandigheden te onderhandelen. Daarom wordt vakbondsvrijheid vaak als een enabling right gezien. 


Het project Amplify, een initiatief van de vakbonden Mondiaal FNV en CNV Internationaal, is in september 2020 van start gegaan en duurt anderhalf jaar. Het betreft een leertraject, waarin de deelnemers in hun eigen keten aan de slag gaan en van elkaar leren. Het doel is dat deelnemende bedrijven werknemers in fabrieken de kans geven zich te verenigen en dat waar mogelijk collectieve onderhandelingen worden opgestart. Ook wordt ingezet op het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten. Bedrijven worden één op één begeleid bij het ontwikkelen, implementeren, reflecteren op en verbeteren van hun actieplannen voor de vrijheid van vakvereniging op productielocaties.