Jaarrapportage 2020

Juni 2021 

Colofon

Dit is de jaarrapportage 2020 van het internationaal MVO-convenant Duurzame Kleding en Textiel. Deelnemers aan dit convenant zijn bedrijven, brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties (ngo’s) en de Nederlandse overheid. De doelen van het convenant zijn: betere arbeidsomstandigheden en betere lonen bij textiel-producerende bedrijven en een goede manier van omgaan met dieren en het milieu. Deze vierde jaarrapportage is gepubliceerd in juni 2021.


Samenstelling en redactie

Sandra Claasen (Arisa, namens ngo-geleding), Femke den Hartog (INretail), René Kouwenhoven (FNV), Joost Lina (ministerie van Buitenlandse Zaken), Mariska Schennink (Euretco), Ted van Hintum (SER), Edwin Koster (SER).


Beeld

CNV Internationaal/Candide, FOUR PAWS/Bente Stachowske, HIVOS, Shutterstock, Patrick Siemons, Solidaridad/Annemarieke van den Broek en Jaimi Nieli


Grafische vormgeving
SER, afdeling Communicatie


Techniek
H5Mag


Sociaal-Economische Raad
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
070 3499 499
www.imvoconvenanten.nl