Jaarrapportage 2020

Juni 2021 

Negen thema’s voor due diligence

Gedwongen arbeid (4/9)

Gedwongen arbeid is een grove schending van mensenrechten. Naar schatting van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) zijn er wereldwijd 25 miljoen mensen die gedwongen arbeid verrichten. Daarom is gedwongen arbeid één van de thema’s waar het CKT zich op richt.

In de kleding- en textielsector zijn verschillende problemen bekend met gedwongen arbeid. Dit betreft onder meer Oeigoeren in China (met name de regio Xinjiang), Syrische vluchtelingen in Turkije en Rohingya in de Filippijnen en Myanmar. 


In 2020 hebben zowel het CKT-secretariaat als CKT-bedrijven deelgenomen aan diverse bijeenkomsten in relatie tot de regio Xinjiang. Op 18 november was er een besloten dialoog tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en CKT-bedrijven over ketentransparantie en risico’s bij het ondernemen in deze regio. Op 25 november vond er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over Oeigoerse dwangarbeid, waaraan het CKT-secretariaat een bijdrage leverde. Het CKT-secretariaat heeft de Nederlandse (en Europese) politiek geadviseerd om aan te sturen op en bij te dragen aan een adequate interventie richting de Chinese overheid. Bij voorkeur vanuit een coalitie waarbij relevante internationale organisaties als de ILO, de OESO en de WTO zijn betrokken. Ook zouden de netwerken van bedrijven en hun vertegenwoordigende organisaties daarbij ingezet moeten worden.


De situatie in Xinjiang is van belang voor CKT-bedrijven, omdat deze regio een substantieel deel van de wereldkatoenproductie levert. Binnen de sector is er beperkt zicht op de herkomst van katoen, aangezien katoen wereldwijd wordt verhandeld. Daardoor is het niet uit te sluiten dat kledingstukken katoen uit deze regio bevatten. Het secretariaat wijst CKT-bedrijven structureel op het belang van passende due diligence. Objectieve waarneming in Xinjiang wordt steeds moelijker, mede doordat auditbedrijven in 2020 hun activiteiten in de regio hebben gestaakt. Zij konden niet langer instaan voor de kwaliteit van hun auditrapporten. 


De ontwikkelingen in de regio Xinjiang worden door alle betrokken convenantspartijen en het secretariaat voortdurend en nauwlettend gevolgd. Ook wordt hier extra aandacht aan besteed in de jaarlijkse beoordelingsgesprekken.