Jaarrapportage 2020

Juni 2021 

Voorwoord

De vijf jaren van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel zitten er bijna op. Bij de start in 2016 wisten we dat we aan een avontuur begonnen, maar een coronapandemie had niemand voorzien. Het doel waarnaar we streven is alleen maar urgenter geworden.


2020 is een jaar dat iedereen zich later zal herinneren. De coronapandemie heeft ons geleerd hoezeer alles en iedereen op onze planeet met elkaar is verbonden. Alle problemen die er al waren, zijn op scherp gezet. Ook in de kleding- en textielsector. 


In een crisis gaat iedereen in de overlevingsstand en dreigt het eigenbelang even de overhand te krijgen. Het convenant streeft echter een collectief belang na. Wij willen dat alle onderdelen in de keten, in Nederland en in productielanden, de crisis zo goed mogelijk doorkomen. Juist in coronatijd blijkt hoe belangrijk het is dat bedrijven hun toeleveringsketens kennen en goede relaties onderhouden met hun leveranciers. Landen als Bangladesh en India hebben geen financieel vangnet zoals Nederland. Maar alleen als je samen uit de crisis komt, kun je na de crisis samen weer verder. 


De industrie die we willen
Het vraagstuk waar niemand meer omheen kan, is: hoe maken we de kleding- en textielsector financieel en ook sociaal en ecologisch duurzaam? Hoe komen we tot de industrie die we willen? Dat onderwerp staat nu hoog op de agenda van alle betrokkenen in de textielketen.


Met alle stappen die we als convenant de afgelopen jaren hebben gezet, hebben we een verandering op gang gebracht. Om verdere stappen te zetten, is samenwerking nodig tussen alle betrokkenen in de textielketen: in Nederland, in Europa en wereldwijd. De nieuwe initiatieven op het gebied van Europese wet- en regelgeving spelen daarbij ook een rol. Een internationale aanpak zorgt voor een gelijk speelveld voor bedrijven. Uiteindelijk kan geen bedrijf achterblijven.  


De grootste verandering 
Wat misschien wel de grootste verandering is die we de afgelopen jaren hebben bereikt, is dat de instelling van bedrijven is veranderd, mede door de samenwerking met de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Ook bij het (top)management van bedrijven is het besef doorgedrongen dat het van groot belang is om Internationaal MVO (IMVO) in de besluitvorming over in- en verkoop te integreren, omdat die beslissingen impact hebben op mens, milieu en dier. Duurzaamheid raakt de kern van ondernemen van elk bedrijf. Elke onderneming staat aan de lat om de negatieve impact van zijn handelen te voorkomen en te verzachten. Hoe ingewikkeld dat vaak ook is, denk aan de actuele problematiek van mensenrechten in China en Myanmar, het is wel noodzakelijk.


Hoe verder
Het convenant is met een half jaar verlengd, tot 31 december 2021. We zijn een eind gekomen, toch is de stip op de horizon nog ver weg. Alle partijen zullen zich moeten blijven inzetten om de gestelde doelen te behalen. In het najaar maken we in een eindevaluatie de balans op van wat er is bereikt. Intussen wordt er al intensief nagedacht over een vervolg, wellicht met een internationaal karakter, met meer betrokkenheid van de productielanden zelf en nog meer accent op positieve impact in de keten. Daarmee zetten we weer een stap verder dan waar we met dit convenant kunnen komen. Ondanks het drama van de coronapandemie is dat een hoopvol vooruitzicht.

Pierre Hupperts, voorzitter Convenant Duurzame Kleding en Textiel