Jaarrapportage 2020

Juni 2021 

Negen thema’s voor due diligence

Grondstoffen (8/9)

Door het gebruik van duurzamere grondstoffen kunnen bedrijven hun impact op mens en milieu sterk terugdringen. CKT-bedrijven zijn verplicht jaarlijks hun gebruikte grondstoffen door te geven. Uit deze data blijkt dat het aandeel duurzamere grondstoffen stijgt.

Steeds meer bedrijven gaan aan de slag met duurzamere grondstoffen als biologische katoen, Better Cotton, gerecyclede polyester en gecertificeerd dons. In 2019 was het aandeel duurzamere grondstoffen opgelopen tot 38 procent, in 2018 was dit 28 procent. De CKT-bedrijven zetten hiermee opnieuw een stap naar een duurzamere keten (zie figuur 3).


Het CKT stimuleert bedrijven meer gebruik te maken van duurzamere grondstoffen door te laten zien wat de risico’s zijn, door duurzamere opties inzichtelijk te maken, door trainingen te geven en bedrijven te beoordelen op de voortgang op dit thema.

Figuur 3 Aandeel duurzamere grondstoffen bij CKT-bedrijven