Februari 2021

Monitoring

Jaarlijks beoordeelt een onafhankelijke Monitoringscommissie de voortgang op de doelstellingen van het Convenant die wordt getoetst aan de hand van de vragenlijst die door de werkgroep Monitoring wordt opgesteld. Nadat de Monitoringscommissie het monitoringsrapport opstelt, reageert de stuurgroep van het Convenant. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende geledingen en een onafhankelijke voorzitter.


Uit het tweede monitoringsrapport blijkt dat een groot percentage van de middelgrote en grote verzekeraars op onderdelen achterloopt op de tijdslijnen van het Convenant. Met name op het gebied van ESG-beleid zullen forse stappen gezet moeten worden. Er is extra inspanning nodig om de basis op orde te krijgen en de vertraging die is opgelopen in de implementatie van het Convenant in te halen. De Monitoringscommissie heeft in een webinar de verzekeraars een toelichting gegeven op het Monitoringsrapport en de aandachtspunten. De stuurgroep heeft op basis van de aanbevelingen van de monitoringscommissie een actieplan geformuleerd om dit gezamenlijk aan te pakken.


Hierin is extra aandacht voor de samenwerking tussen de betrokken partijen, een betere betrokkenheid van de volledige verzekeringssector en het bieden van praktische handvatten voor verzekeraars bij het implementeren van de convenantsverplichtingen. De stuurgroep spreekt haar commitment uit voor het behalen van de convenantsdoelstellingen en blijft zich inzetten om komend jaar een inhaalslag te maken om aan de convenantsverplichtingen te kunnen voldoen binnen de looptijd van het Convenant.


Links naar het tweede monitoringsrapport en de reactie van de stuurgroep:

Monitoringsrapport 2

Reactie stuurgroep