Februari 2021

Access to remedy

De OESO-richtlijnen en de UNGP’s schrijven voor dat er passende maatregelen worden genomen om misstanden op het gebied van ESG-thema’s te voorkomen. In het geval dat deze misstanden al hebben plaatsgevonden, dient er sprake te zijn van herstel en verhaal. Dit betekent dat (mogelijke) benadeelden worden gehoord en geremedieerd.


De derde casussessie van de werkgroep Gezamenlijke Prioriteiten ging in op herstel en verhaal, onder meer in de vorm van een webinar. Hierin werd specifiek gekeken naar de rollen van verzekeraars en het Nationaal Contactpunt Nederland (NCP) met betrekking tot herstel en verhaal en hoe dit in de praktijk kan worden geïmplementeerd in een situatie waar bijvoorbeeld kinderarbeid heeft plaatsgevonden. Een belangrijke stap hierin is onder andere inzicht krijgen in de achterliggende problemen en remedie daarop te baseren. In het geval van een directe link wordt van verzekeraars verwacht dat zij hun invloed aanwenden richting het bedrijf dat de schade heeft veroorzaakt om herstel en verhaal voor benadeelden te realiseren.


Het webinar resulteerde in een nieuw hoofdstuk dat is toegevoegd aan het document van de lessons learned, waarin het belang van een effectief klachtenmechanisme wordt meegenomen.


Meer algemene informatie over herstel en verhaal op de betreffende themapagina op de website.