Februari 2021

Linked In pictogram
twitter pictogram
facebook pictogram
print pictogram

Lessons learned

Het lessons learned document gaat in op hoe organisaties invulling kunnen geven aan internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. De lessons learned zijn gebaseerd op concrete casussessies, waarin enkele stappen uit het due diligence-proces nader worden belicht vanuit het perspectief van verzekeraars, NGO’s en de overheid. Hierbij lag de focus op een aantal sectoren, te weten palmolie, wapenhandel, de vleesindustrie en mijnbouw. Tijdens de sessies is aandacht besteed aan de eerste stap uit het due diligence-proces: ‘identificatie en prioritering’. Ook werd er gekeken naar de stap ‘engagement’ door verzekeraars samen met bedrijven en werd er gesproken over de laatste stap in de due diligence-cyclus: het bieden van herstel en verhaal. Naast de lessen die de partijen hebben geleerd uit individuele casussen, kwamen de partijen gezamenlijk tot deze vijf belangrijkste lessen:

  1. Baseer het internationaal MVO-beleggingsbeleid op eigen bedrijfsprincipes en -waarden en combineer deze met internationale richtlijnen en wetgeving. Dit beleid is houdbaarder en effectiever dan beleid in reactie op incidenten en mediaberichten.
  2. Het internationaal MVO-beleggingsbeleid hoeft niet gelijk compleet te zijn. Maak een begin en bouw vervolgens gestaag uit.
  3. Een bedrijf met negatieve impact op mens, dier en/of milieu kent een hoger risico op een minder stabiele financiële toekomst en is daardoor geen verstandige langetermijninvestering.
  4. Leer van elkaar: NGO’s, overheid en verzekeraars delen graag hun kennis en informatie over investeringsbeslissingen en/of engagementtrajecten. Casussessies, zoals georganiseerd in het kader van het Convenant, zijn hiervoor een goede manier.
  5. Engagement is effectiever als wordt samengewerkt met andere verzekeraars en/of andere beleggers en NGO’s.