Februari 2021

Colofon

Dit is de jaarrapportage 2019-2020 van het internationaal MVO-convenant voor de Verzekeringssector. Hierin werken verzekeraars (leden van het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland) samen met ngo’s en de rijksoverheid. Het doel is een positieve impact te realiseren rond thema’s op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur en zij streven ernaar om schendingen daarop tegen te gaan. Deze jaarrapportage is gepubliceerd in februari 2021.


Tekst & grafische vormgeving

Sociaal-Economische Raad


Techniek

H5mag 


Uitgave

Sociaal-Economische Raad

Bezuidenhoutseweg 60

Postbus 90405

2509 LK Den Haag

(070) 3499 630

verzekeringsconvenant@ser.nl


www.imvoconvenanten.nl/nl/verzekeringssector