Jaarrapportage 2020-2021 | Februari 2022

Jaarrapportage 2020-2021

Februari 2022

Colofon

Dit is de derde jaarrapportage van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen. Het beslaat de periode van oktober 2020 tot december 2021. In het convenant werken drie brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties (ngo’s) en de Nederlandse overheid samen. Deze jaarrapportage is gepubliceerd in februari 2022.
 
Redactiegroep
CBL
FNLI
KNSV
CNV
FNV
Global March
Cordaid
Woord en Daad
Ministerie van Buitenlandse Zaken


SER-secretariaat 
Yeming Rouw, beleidsmedewerker IMVO
Ruud van Soelen, secretaris IMVO Convenant Voedingsmiddelen
 
Fotografie
Shutterstock

Grafische vormgeving
SER, afdeling Communicatie, grafisch vormgeving


Techniek
H5Mag


Sociaal-Economische Raad
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
070 3499 499
www.imvoconvenanten.nl