Voorwoord - Pierre Hupperts

Verandering in gang gezet

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft in 2018 nieuwe stappen gezet op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Bedrijven, overheid, maatschappelijke organisaties en vakbonden werken samen aan duurzame verandering in de kleding- en textielketenSinds 2016, het jaar van ondertekening, is er al heel wat bereikt. Het aantal deelnemende merken is gestegen naar 92; bijna de helft van de Nederlandse kleding en textielmarkt. Veel bedrijven zijn inmiddels goed op weg met hun due diligence (risicomanagement). Het inzicht in de keten is vergroot: de lijst met productielocaties is in 2018 fors gegroeid. En de samenwerking binnen het convenant heeft geleid tot een verdere verdieping en verbreding van de kennis en inzicht in de ketens en due diligence: workshops, trainingen en bijeenkomsten. Ook zijn tal van gezamenlijke projecten opgezet gericht op de aanpak van problemen in productielanden.


Dit is nog maar het begin van het veranderingsproces. Daar zijn wij ons goed van bewust. Veranderingen gaan langzamer dan we in ons enthousiasme en betrokkenheid graag zouden willen. Het kost tijd om tot de juiste werkwijze te komen en om de organisatie en processen binnen bedrijven aan te passen. Dat maakt het noodzakelijk om scherp prioriteiten te stellen en de aandacht en inzet te richten op activiteiten die echt een verschil kunnen maken.


De Nederlandse textielmarkt is maar een klein stukje van de wereldmarkt. Onze invloed is beperkt. Toch kan ons initiatief helpen om binnen de internationale kleding- en textielsector een beweging op gang te brengen. Samen met de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien zetten wij ons in voor bredere Europese samenwerking.


Alle bedrijven en partijen binnen het convenant leren bij in een rap tempo. Deze nieuwe kennis kunnen we goed inzetten in vervolgstappen. In deze jaarrapportage presenteren wij de resultaten van 2018 met vele verhalen uit de praktijk. Daarmee laten wij zien hoe het convenant stap voor stap meer vorm krijgt.


Pierre Hupperts, voorzitter Convenant Duurzame Kleding en Textiel