Convenant:
stand van zaken

Doordat de beschikbare informatie en de ervaring toenemen, kunnen de doelen steeds worden aangescherpt. Het proces van due diligence wordt dus continu doorlopen en verbeterd.

Convenant in vogelvlucht

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel wordt gesteund door een groeiende coalitie van bedrijven, brancheorganisaties, vakbonden, rijksoverheid, maatschappelijke organisaties (ngo’s) en expert-organisaties. Doel is dat in 2020 ten minste 80 procent van de Nederlandse kleding- en textielsector het convenant heeft ondertekend.


Met de ondertekening committeren deelnemers zich aan de doelen van het convenant, waarmee zij zich inspannen voor betere arbeidsomstandigheden en een goede manier van omgaan met dieren en het milieu. Bedrijven verplichten zichzelf om in hun keten na te gaan wat de risico’s zijn op betrokkenheid bij misstanden op het gebied van mensenrechten, milieu en dierenwelzijn en hoe zij die kunnen aanpakken. Dit doen zij door middel van due diligence volgens de richtlijnen van de OESO: opstellen van MVO-beleid, analyse van de keten, risicoanalyse en prioritering, aanpak van de risico’s en toegang tot herstel, monitoring en communicatie.


Stap voor stap vooruit

In de loop van het convenant wordt van deelnemende bedrijven verwacht dat zij steeds verdere stappen zetten. Inmiddels is jaar 3 bereikt.

 • Jaar 1: bedrijven brengen hun productieketen in kaart en maken een lijst van productielocaties die door het convenantsecretariaat aan de geaggregeerde lijst wordt toegevoegd. Daarnaast maken bedrijven een plan van aanpak waarin zij de risico’s in hun keten onderzoeken en prioriteren. Ook benoemen zij concrete, haalbare doelen om die risico’s aan te pakken.
 • Jaar 2: bedrijven starten met de uitvoering van hun plan van aanpak, in samenwerking met vakbonden, maatschappelijke organisaties en overheid. Ieder jaar brengen zij verslag uit over de voortgang. Doordat de beschikbare informatie en de ervaring toenemen, kunnen de doelen steeds worden aangescherpt. Het proces van due diligence wordt dus continu doorlopen en verbeterd.
 • Jaar 3: bedrijven communiceren met de buitenwereld over hun plan van aanpak. Op hun website en in jaarverslagen geven zij inzicht in hun risico’s en de manier waarop zij daarmee omgaan.

Bereikte resultaten in 2018

 1. Uitbreiding productielocatielijst; van 2802 productielocaties (eind 2017) naar 4268 (eind 2018).
  Resultaat: meer transparantie in de keten.

 2. Stijging van het aantal deelnemende merken naar 92, dat is 48% van de Nederlandse markt;
  Resultaat: grotere gezamenlijke invloed zowel in Nederland als internationaal

 3. Meer inzicht in materialen die in de sector worden gebruikt.
  Resultaat: door bewustere keuzes verandering naar gebruik meer duurzame materialen.

 4. Opzetten en uitvoeren van collectieve projecten, trainingen, workshops en tools.
  Resultaat: meer kennis en kunde om processen en producten te verduurzamen.

 5. Invoeren beoordelingskader voor plannen van aanpak.
  Resultaat: gezamenlijk leren, bedrijven concreet verder helpen en gezamenlijke actie.

 6. Beoordeling van de plannen van aanpak door het secretariaat, feiten en cijfers.
  Resultaat: meer inzage in gezamenlijke voortgang.

 7. Meer internationale samenwerking met andere initiatieven zoals het Duitse Bündniss, de Fair Labour Association (FLA) en de Sustainable Apparel Coalition (SAC).
  Resultaat: door samenwerking meer gezamenlijke invloed en internationaal draagvlak.

Workshop Solidaridad en Modint:

Tips voor verduurzaming inkoopproces

LEES VERDER 

Sandra Claassen, directeur Arisa:

‘Voor transparantie is lef nodig’

LEES VERDER