Internationale uitbreiding en opschaling

De echte verandering wordt pas bereikt als het convenant internationaal navolging krijgt en bedrijven wereldwijd hun verantwoordelijkheid nemen voor mensenrechten, dierenwelzijn en milieu.

De Nederlandse kleding- en textielmarkt vormt slechts 1 procent van de wereldmarkt. De echte verandering wordt pas bereikt als het convenant internationaal navolging krijgt en bedrijven wereldwijd hun verantwoordelijkheid nemen voor mensenrechten, dierenwelzijn en milieu.


De deelnemers van het Nederlandse convenant spannen zich daarom in om het kleding- en textielconvenant binnen de Europese Unie op de kaart te zetten. Voor grote, internationaal opererende kledingmerken is het van cruciaal belang dat er op Europees niveau een eenduidige aanpak komt, zodat zij zich niet in elk land apart hoeven aan te sluiten.


Samenwerking met Duits initiatief

Het Nederlandse convenant heeft een Duitse medestander gevonden. In januari 2018 werd de samenwerkingsovereenkomst met de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien ondertekend. Beide initiatieven willen bedrijven ondersteunen bij het uitvoeren van due diligence en het opzetten van gezamenlijke projecten én gezamenlijk meer invloed uitoefenen. Bedrijven die zijn aangesloten bij het Nederlandse convenant kunnen zich onder eenvoudige voorwaarden aansluiten bij de Duitse Bündnis; andersom geldt dat ook.


Gezamenlijk invloed uitoefenen

Waar mogelijk oefent het convenant zijn invloed uit om de sector te veranderen. Een voorbeeld is de in november verzonden brief aan de premier van Bangladesh. Daarin dringen de convenantspartijen er samen met een groot aantal multi-stakeholder initiatieven op aan het Bangladesh Akkoord niet te beëindigen voordat de overheid voldoende capaciteit heeft om de inspectie van fabrieken en andere bedrijven zelf uit te voeren. Dit om de vooruitgang van de veiligheid in de Bengaalse kledingindustrie niet in gevaar te brengen. In juli stuurde het convenant ook al een brief naar Bangladesh om een verhoging van het minimumloon voor kledingarbeiders aan te moedigen.


Draagvlak in Nederland

In 2018 organiseerde het convenant een aantal werkbezoeken voor Tweede Kamerleden en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De Tweede Kamerleden brachten onder andere een bezoek aan de HEMA om zich te laten informeren over convenanten op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Hierbij waren ook Kings of Indigo en WE Fashion aanwezig. Minister Sigrid Kaag ging op bezoek bij Zeeman om te zien hoe deze deelnemer van het convenant aan duurzaamheid werkt.

Duitsland en Nederland op missie in Europa:

‘Europese aanpak nodig’

LEES VERDER 

Femke den Hartog, beleidsadviseur INretail:

‘Multinationals wachten op een Europees initiatief’

LEES VERDER 

Quote Juergen Janssen, coördinator Bündnis für nachhaltige Textilien:

Samenwerking en afstemming

‘Als nationaal initiatief streven we al vanaf het begin naar samenwerking en afstemming met andere initiatieven, om impact te bereiken, dubbel werk te vermijden én om aantrekkelijk te zijn voor leden. Onze samenwerking met het Nederlandse Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel is in 2018 enorm gegroeid. We wisselden hulpmiddelen uit, organiseerden gezamenlijke workshops en evenementen en kwamen over tal van onderwerpen tot een gezamenlijke opstelling. Ook verwelkomden we de eerste bedrijven met een gecombineerd lidmaatschap. We streven ernaar dit te versterken, zodat onze samenwerking een hoeksteen wordt voor duurzaam en verantwoordelijk zakelijk gedrag in Europa.'