Jaarrapportage 2022

April 2023

twitter pictogram
facebook pictogram
print pictogram

Voorwoord

De convenantsperiode is eind 2022 officieel afgelopen. In deze laatste jaarrapportage kijken we terug naar wat is bereikt, maar we kijken natuurlijk ook vooruit. Want het convenant mag zijn afgerond, internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen (IMVB) verdwijnt niet meer van de agenda van pensioenfondsen.  


Terugkijkend op de afgelopen vier jaar zien we dat onderling vertrouwen, openheid en samenwerking de sleutels waren om vooruitgang in het convenant te boeken, zowel voor het brede spoor (beleid en uitvoering) als het diepe spoor (casussen). Er is tussen de convenantspartijen een stevige basis gelegd. Dat geeft hoop voor nieuwe vormen van samenwerking in de toekomst.


Er is veel gebeurd. Zo zijn er in het brede spoor veel handreikingen ontwikkeld, waarmee alle pensioenfondsen handvatten hebben gekregen om met IMVB aan de slag te gaan. Het belangrijkste resultaat is dat binnen de pensioenfondsen een breed gedeeld besef is dat zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben, die veel verder reikt dan hun activiteiten in Nederland. De meeste pensioenfondsen hebben IMVB in hun beleid geïntegreerd. Ook zijn ze meer gaan samenwerken met vakbonden, ngo’s en de overheid om hun engagement te versterken. 


Samenwerken kan heel uitdagend zijn. Het vraagt van alle betrokkenen de bereidheid om soms over de eigen schaduw heen te springen. Samenwerken is geven, nemen en leren. Samen met ngo’s en vakbonden zijn pensioenfondsen beter in staat voor alle bedrijven waarin het belegt alle risico’s in kaart te brengen, effectief beleid te formuleren en de negatieve impact uit te bannen. Samen bereik je meer dan alleen. IMVB vindt plaats binnen een ecoysteem waarin andere pensioenfondsen, overheden, vakbonden en ngo’s hun eigen rol spelen en daarmee het ecoysteem versterken. Als een van de betrokken partijen die eigen rol niet pakt, heeft het hele ecosysteem minder slagkracht, minder innoverend vermogen en dus minder positieve impact.


Het convenant heeft het fundament gelegd waarop in de toekomst kan worden voortgebouwd. De pensioensector gaat nu een nieuw tijdperk in, met nieuwe wet- en regelgeving in aantocht. De samenwerking met vakbonden en ngo’s kan pensioenfondsen helpen om aan die regelgeving te voldoen en meer positieve impact te maken voor mens, natuur en milieu.


De urgentie is hoog. De mensheid worstelt met grote problemen: klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, vervuiling, mensenrechtenschendingen en ongelijkheid. Die problemen waaien niet over. We moeten die problemen daadkrachtig aanpakken. Ieder vanuit de eigen rol: pensioenfondsen, ngo’s, vakbonden en overheid. Dit is het moment om positieve impact te maken. Wij staan aan de lat voor een duurzame toekomst.


Pieter van der Gaag
Voorzitter Convenant IMVB Pensioenfondsen