Jaarrapportage 2022-2023 | Juli 2023

Jaarrapportage 2022-2023 | Juli 2023

Colofon

Deze 5e jaarrapportage van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen beslaat de periode november 2022 tot juni 2023. In het convenant werken drie branche­organisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties (ngo’s) en de Nederlandse overheid samen. Deze jaarrapportage is gepubliceerd in juli 2023.
 
Redactiegroep 2023

CBL

FNLI

KNSV

CNV

Global March Against Child Labour

Cordaid

Woord en Daad

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


SER-secretariaat 

Emma den Ouden

Ruud van Soelen

Iris Rietveld


Fotografie
Shutterstock


Grafische vormgeving
SER


Techniek
H5Mag


Sociaal-Economische Raad
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
070 3499 499


www.imvoconvenanten.nl/nl/voedingsmiddelen