Jaarrapportage 2019-2020 | December 2020 

Jaarrapportage 2019-2020

December 2020

Colofon

Dit is de jaarrapportage van het tweede loopjaar (2019-2020) van het internationaal MVO-convenant Voedingsmiddelen, gepubliceerd in december 2020.


Het convenant is een brede coalitie van brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid. Samen zijn zij aan de slag om de keten te verduurzamen en misstanden zoals uitbuiting of milieuschade te voorkomen.


Samenstelling en redactie

Gerjan Agterhof (Woord en Daad), Björn Broekman (ministerie van Buitenlandse Zaken), Annelotte Crena de Iongh (IDH), Marco Dubbelt (Global March), Henri de Haan (KNSV), Anneloes Hodes (FNLI), Dicky de Morrée (ICCO), Jennifer Muller (CBL), Vivian Vaessen (FNV), Marieke de Vries den Hollander (CNV Internationaal), Daan van der Wekken (FNLI), Ted van Hintum (SER), Yeming Rouw (SER), Ruud van Soelen (SER).


Beeld

CNV Internationaal (Maarten Schuth)


Grafische vormgeving
SER, afdeling Communicatie, grafisch vormgeving


Techniek
H5Mag


Sociaal-Economische Raad
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
070 3499 499
www.imvoconvenanten.nl