Jaarrapportage 2019

Februari 2020

Vooruitblik

Het tweede convenantsjaar staat in het teken van de verdere implementatie van het convenant. Daarbij staan verschillende activiteiten op het programma.

Het instrumentarium wordt uitgebreid met een thema-overzicht, met daarin informatie over specifieke thema’s die tot het beleidsterrein van ngo’s en vakbonden behoren.  

De pensioenfondsen krijgen meer ondersteuning bij de implementatie van het convenant en het gebruik van het Instrumentarium. De partijen binnen het convenant organiseren hiervoor kennissessies en ontwikkelen aanvullend ondersteunend materiaal. 


De onafhankelijke monitoringcommissie voert haar vervolgmeting uit. De resultaten van deze meting worden vergeleken met de nulmeting om de voortgang van het convenant zichtbaar te maken. 


De partijen in het convenant zien de geplande activiteiten en de onderlinge samenwerking als een goede basis om concrete vervolgstappen te zetten. Hiermee zijn de juiste voorwaarden geschapen om de komende jaren tot resultaten te komen.