Jaarrapportage 2021

April 2022

Colofon

Dit is de jaarrapportage 2021 van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen. Aan dit convenant nemen pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, ngo’s, vakbonden en de Nederlandse overheid deel. Het doel van het convenant is om negatieve gevolgen van beleggingen door pensioenfondsen op samenleving en milieu te voorkomen en aan te pakken. Deze jaarrapportage is gepubliceerd in maart 2022.


Samenstelling en (eind)redactie door SER-secretariaat

Ted van Hintum
Martijn Huijnen
Hansje van der Zwaan


Redactiegroep

Eva Gerritse (Pax for Peace) 
Jeroen Verburg (Ministerie van Buitenlandse Zaken)
Will-Jan Jacobs (Pensioenfederatie)
Gerard Roest (FNV)


Beeld
Matty van Wijnbergen, Eline van Nes, Anita Neve, Shutterstock


Grafische vormgeving

SER, afdeling Communicatie, grafisch vormgeving


Techniek

H5mag


Uitgave

Sociaal-Economische Raad
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
070 3499 525


https://www.imvoconvenanten.nl/nl/pensioenfondsen