Jaarrapportage 2018-2019 | September 2019

Voortgang project Oeganda en veel te winnen met e-waste

De werkgroep Positive Impact Projects werkt aan projecten die in het veld verbeteringen realiseren. Het project voor kleinschalige mijnen in Oeganda heeft  vooruitgang geboekt. Ook is dit jaar onderzoek uitgevoerd naar de recycling van e-waste door bedrijven in Nederland. 

Project in Oeganda actief op verschillende niveaus

Het project in Oeganda zette het afgelopen jaar voort met het bestrijden en voorkomen van kinderarbeid in kleinschalige goudmijnen in Busia, zuidoost Oeganda. Het project boekte op vier verschillende niveaus vooruitgang: in de gemeenschap, de kleinschalige mijnen, de toeleveringsketen en op nationaal niveau. 

Veel te winnen met recycling

Het convenant heeft onderzoek laten uitvoeren naar elektronisch afval (e-waste) en de mate waarin Nederlandse bedrijven zich bewust zijn van de impact die hun e-waste heeft op de waardeketen. Bewustwording over de recycling van afgedankte elektronische apparaten kan stukken beter, zo blijkt.

Lees verder