Jaarrapportage 2018-2019 | September 2019

Collectief invloed vergroten en gebruiken

De invloed vergroten van het convenant is een belangrijk middel om de goudsector te verduurzamen. Dat vraagt om betrokkenheid van alle partijen. Die gezamenlijkheid wordt ingezet om invloed uit te oefenen op de internationale spelers. Aan beide onderdelen is door de werkgroep Increasing and Using Collective Leverage gewerkt.

Invloed aanwenden voor meer impact

Er wordt samenwerking gezocht met andere convenanten en initiatieven, zowel nationaal als internationaal. 

Gezamenlijke invloed vergroten

In de sector is belangstelling voor de conventsaanpak. Maar het kost tijd om bedrijven over de brug te krijgen voor deelname.

Overheid zet invloed in


In internationaal verband helpt de overheid de convenantenaanpak verder. Met verdragen, hulp en het stroomlijnen van internationale afspraken.