Jaarrapportage 2018-2019 | September 2019

Goudsector in kaart

Zowel wereldwijd als voor de Nederlandse markt is de goudketen in beeld gebracht. Hiermee is van goudmijn tot eindgebruiker inzichtelijk hoe de keten eruit ziet en waar de risico’s op misstanden zich bevinden. De twee overzichten helpen partijen te bepalen waar zij hun gezamenlijke invloed kunnen aanwenden om risico’s in de keten aan te pakken.