Jaarrapportage 2018-2019 | September 2019

Voorwoord

Het IMVO-convenant Voedingsmiddelen heeft in het eerste jaar belangrijke stappen gezet om de productieketen van voedingsmiddelen en de daaraan verbonden risico’s in kaart te brengen. Voor een sector met complexe ketens en een enorme diversiteit aan levensmiddelenbedrijven en supermarkten, is dat een immense inspanning.

Brancheorganisaties spelen cruciale rol
Bij dit convenant spelen de drie brancheorganisaties een cruciale rol: Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en de Koninklijke Nederlandse Specerijenvereniging (KNSV). Doel is dat al hun leden, direct of indirect aangesloten, binnen de looptijd van het convenant tot adequaat IMVO-risicomanagement oftewel due diligence komen. Daar hebben de brancheorganisaties voor getekend.


De meerwaarde van het convenant
De voedingsmiddelensector heeft te maken met complexe problemen. Geen enkel bedrijf kan die in zijn eentje oplossen, maar als bedrijven, ngo’s, vakbonden en overheid samen optrekken, komen de oplossingen wel dichterbij. Het convenant maakt een gezamenlijke aanpak mogelijk door focus aan te brengen en gestructureerd IMVO-risicomanagement toe te passen. Het convenant fungeert tevens als benchmark voor deelnemende bedrijven. Daarin zit de meerwaarde van het convenant, boven de al aanwezige internationale standaarden, certificeringsschema’s en keurmerken.


Het vliegwiel komt op gang
De voortgang van het convenant wordt door insiders en outsiders nauwlettend gevolgd. Die aandacht is een extra stimulans om de afspraken waar te maken. Uit de eerste monitoring blijkt dat de sector de afspraken uit het convenant serieus neemt. Het vliegwiel begint op gang te komen. Steeds meer bedrijven maken serieus werk van due diligence. De kennis, inzet en bijdragen van overheid, vakbonden en ngo’s maken daarbij een groot verschil. 


Voorbeelden van resultaten
Het eerste jaar zijn al enkele concrete resultaten geboekt. Een voorbeeld is de gezamenlijk ontwikkelde monitoringtool: de vragenlijst die de sector gebruikt om inzicht te krijgen in de voortgang van due diligence bij bedrijven. Daarnaast zijn er projecten gestart rond bananen en specerijen, met als doel een leefbaar loon voor werkers op de productielocaties. Het belangrijkste resultaat zal de komende jaren pas echt zichtbaar worden: met dit convenant scheppen bedrijven de voorwaarden om aan structurele veranderingen in de keten te werken. 


Weten wat ons te doen staat
De eerste stap is gezet en bedrijven weten nu waarmee ze aan de slag kunnen. Dat is een van de belangrijkste resultaten die we in het eerste jaar hebben bereikt. Dat is ook wat we met de voorbeelden en verhalen in deze eerste jaarrapportage willen laten zien. En voor de komende jaren weten we wat ons te doen staat. Er is nog veel te doen!


Pierre Hupperts, 
voorzitter IMVO-convenant Voedingsmiddelen