Jaarrapportage 2021-2022 | December 2022

Jaarrapportage 2020-2021

Februari 2022

Voorwoord

Werk maken van due diligence wordt steeds belangrijker. Gepaste zorgvuldigheid: de samenleving verwacht het en steeds meer bedrijven willen het zelf ook. De verwachte Europese en nationale due diligence-wetgeving zijn daarbij een aanjager. Bedrijven die zich daar nu al op voorbereiden, hebben een voorsprong.

Het IMVO Convenant Voedingsmiddelen heeft bedrijven de afgelopen jaren hierbij ondersteund. Er is een proces opgezet om het IMVO-risicomanagement van bedrijven te versterken en te verbeteren, er zijn projecten opgezet op thema’s die alleen in samenwerking kunnen worden opgepakt. Bedrijven hebben kennis, handreikingen en instrumenten gekregen om due diligence uit te voeren. Niet alleen de supermarkten en grote voedingsmiddelenbedrijven, maar juist ook de middelgrote en kleine mkb-bedrijven kunnen hiermee aan de slag.


Voortgang actielijnen

De focus van het convenant lag het afgelopen jaar opnieuw op de vier actielijnen: due diligence support, impactprojecten, toegang tot herstel en kennissessies. Bedrijven, ngo’s, vakbonden en overheid zijn hierin samen opgetrokken. Het onderlinge vertrouwen is gegroeid, er is steeds meer samengewerkt, bijvoorbeeld voor due diligence trainingen aan bedrijven, de positie van arbeidsmigranten in de Italiaanse tomatenteelt en de verduurzaming van de cashewketen. Bedrijven en maatschappelijke partners weten elkaar steeds beter te vinden. In deze jaarrapportage laten we zien wat er in het vierde convenantsjaar is gedaan en bereikt (zie hoofdstuk Resultaten op hoofdlijnen). Stuk voor stuk resultaten waarop we kunnen voortbouwen en die geen van de partijen alleen had kunnen bereiken.


Voortgang monitoring

Daarnaast doen we in deze jaarrapportage verslag van de uitkomsten van de vierde monitoring onder de leden van de drie branches die aan het convenant deelnemen: CBL (supermarktbranche), FNLI (levensmiddelenindustrie) en KNSV (specerijenbedrijven) (zie hoofdstuk Monitoring). Dit jaar hebben 156 bedrijven meegedaan door het self-assessment in te vullen, 45 van hen deden dit voor de eerste keer. Vorig jaar deden er 119 bedrijven mee met de monitoring. Dit laat zien dat steeds meer bedrijven in de sector betrokken zijn en werk willen maken van due diligence.


Belang van samenwerking

De afgelopen vier jaren hebben bewezen dat als branches, ngo’s, vakbonden en overheid samenwerken, er een beweging op gang komt die steeds groter wordt. Het benutten van elkaars kennis, kunde en kracht is en blijft daarbij van cruciaal belang. Het is de enige manier om de complexe sociale en milieuproblemen in productieketens aan te pakken en de toeleveringsketens te verduurzamen.


Groeiende urgentie

In het laatste halfjaar van het convenant drukken we het gaspedaal dieper in. De urgentie is alleen maar toegenomen. Stijgende grondstoffen- en voedselprijzen, klimaatverandering, de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne hebben de kwetsbaarheid van internationale toeleveringsketens laten zien. Het doel is om de weerbaarheid van waardeketens te verbeteren, door een inclusieve aanpak, gericht op het verbeteren van bijvoorbeeld de boereninkomens in productielanden, de sociale positie van werknemers in de verwerkende industrie en het terugdringen van milieubelastingen. Er is maar een antwoord mogelijk: ‘Gepaste zorgvuldigheid’. Daaraan kan en moet iedereen een bijdrage leveren.


Ewald Wermuth,

Voorzitter IMVO Convenant Voedingsmiddelen