Jaarrapportage 2020

Juni 2021

twitter pictogram
facebook pictogram
print pictogram

Vooruitblik

Het tweede convenantsjaar staat in het teken van de verdere implementatie van het convenant. Daarbij staan verschillende activiteiten op het programma.

Het instrumentarium wordt uitgebreid met een thema-overzicht, met daarin informatie over specifieke thema’s die tot het beleidsterrein van ngo’s en vakbonden behoren.  

In 2020 hebben alle partijen ondanks de coronacrisis hun schouders onder het convenant gezet. De hoop is dat de omstandigheden in 2021 beter zijn. Niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld. De coronacrisis treft immers de meest kwetsbare mensen en landen het zwaarst. De doelen waar we met dit convenant naar streven, zijn alleen maar urgenter geworden.


In 2021 ligt de focus in het brede spoor op de versnelling van de implementatie van de convenantsafspraken in het beleid en de beleggingspraktijk van pensioenfondsen. We organiseren webinars over de inhoud en de praktische implementatie van het due diligence-proces. Daarnaast breiden we het instrumentarium uit om pensioenfondsen extra handvatten te bieden. Ook starten we met intervisiesessies waarin pensioenfondsen kennis en ervaringen kunnen delen. Verder staan er diverse webinars op het programma, bijvoorbeeld over het themakader landrechten, alsook nieuwe publicaties, onder meer over beleggen in (post)conflictgebieden.


In het diepe spoor wordt in 2021 aan vier lopende casussen gewerkt. De eerste casus, de mijnbouwcasus, wordt afgerond. We vertalen de geleerde lessen naar het instrumentarium voor verdere kennisdeling in het brede spoor. De casussen palmolie, platformeconomie en kinderrechten in micamijnen lopen door. Daarnaast worden twee nieuwe casussen gekozen.


De monitoringcommissie meet in 2021 opnieuw de voortgang van het convenant. De peildatum is 30 juni 2021. In het vierde kwartaal van 2021 zal de commissie de uitkomsten van de meting presenteren en op basis daarvan aanbevelingen doen.


Al deze activiteiten en inspanningen dragen bij aan de versnelling die nodig is om de doelen te behalen die voor het brede en het diepe spoor zijn afgesproken en aan de integratie van due diligence in het beleid en de beleggingspraktijk van pensioenfondsen.