Jaarrapportage 2020

Juni 2021

Colofon

Dit is de jaarrapportage 2020 van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen voor Pensioenfondsen. Aan het convenant nemen pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, ngo’s, vakbonden en de Nederlandse overheid deel. Het doel van het convenant is om negatieve gevolgen van beleggingen door pensioenfondsen op samenleving en milieu te voorkomen en aan te pakken. Deze jaarrapportage is gepubliceerd in juni 2021.


Interviews en eindredactie

SER-secretariaat (Patrick van der Groen, Martijn Huijnen, Pascalle Langereis, Hansje van der Zwaan)

Corien Lambregtse (Voorallesiseenwoord)


Fotografie/illustratie
Shutterstock, Story Studio (omslag/colofon)


Grafische vormgeving
Riccardo van der Does (SER), Robby Gajadien (SER)


Techniek

H5mag


Uitgave

Sociaal-Economische Raad
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
070 3499 525


https://www.imvoconvenanten.nl/nl/pensioenfondsen