Jaarrapportage 2020-2021 | Oktober 2021

Jaarrapportage 2020-2021

Oktober 2021

Collectief invloed uitoefenen

Naar aanleiding van het actieplan dat is opgesteld op basis van de evaluatie van het KIT zijn er drie additionele taakgroepen in het leven geroepen binnen de werkgroep Collective Action and Upscaling (CAU). De taakgroep Outreach Refiners is ingesteld om gezamenlijk invloed uit te oefenen op smelterijen en raffinaderijen. De taakgroep ASM (artisinal and smallscale mining) goud is gericht op het brengen van goud afkomstig uit kleinschalige mijnbouwprojecten naar de Nederlandse markt. Daarnaast gaat er een taakgroep aan de slag met recycling. Ook zetten leden van de werkgroep CAU zich in voor het Uganda Gold Partnership.


Due diligence beleid of verklaringen

Due diligence rapporten 2018-2019

Taakgroep Outreach Refiners


Transparantie bij smelterijen en raffinaderijen verbeteren

Lees verder

Taakgroep ASM goud

Goud uit kleinschalige mijnbouw naar Nederland brengen

Lees verder

Taakgroep Recycling

Verantwoorde inzameling en recycling van goud bevorderen

Lees verder

Uganda Gold Partnership


Kinderarbeid in artisanale mijnen bestrijden in Busia, Oeganda

Lees verder

Strategie voor het vergroten van impact

Aanbevelingen Levin Sources voor een meer effectieve strategie.

Lees verder

Samenwerking tussen partijen

Meerwaarde van samenwerking tussen verschillende partijen.

Lees verder